TSUGUO SAKUMOTO'S SUMMER CAMP "ANAN and PAIKU, HEIKU" in SHIGAKOGEN - Click Image to Close